بهترین زمان جهت شروع درمان ارتودنسی جه زمانی می باشد ؟ هرچند متخصص ارتودنسی قادر است وضعیت دندانها وفرم لبخند را در هر سنی بهتر كند ولیكن در دوره ای از زندگی این كار راحت تر انجام می شود ، شروع درمان در این مرحله بهترین نتیجه را با حداقل زمان وهزینه را دربر دارد .

atfal

 

ارتودنسی اطفال :

بهترین سن برای درمان ارتودنسی ، سن هفت سالگی است. در این سن بدلیل آغاز تکامل دندانی-فکی، بروز برخی از ناهنجاریها قابل تشخیص بوده ، درمان آنها با سهولت بیشتر قابل انجام است.

در این سن ، اولین دندانهای آسیاب و نیش دایمی رویش می یابند و ناهنجاری های کراس بایت ، کراودینگ و موارد دیگر قابل تشخیص و درمان است.