کلمه ارتودنسی به معنی ردیف کردن دندانها می باشد . یک متخصص ارتودنسی علاوه بر تغییرات دندانی قادر به تغییر موقعیت استخوانها و هماهنگ نمودن اجزاء صورت نیز می باشد در رشته ارتودنسی سه هدف عمده درمانی وجود دارد:
کلمه ارتودنسی به معنی ردیف کردن دندانها می باشد .
appliance1 3یک متخصص ارتودنسی علاوه بر تغییرات دندانی قادر به تغییر موقعیت استخوانها و هماهنگ نمودن اجزاء صورت نیز می باشد در رشته ارتودنسی سه هدف عمده درمانی وجود دارد: 1) تغییر دادن موقعیت دندانها رای ردیف و هماهنگ شدن آنها که با حرکت دندان درون استخوان انجام می شود. این مسئله ارتباطی با سن نداشته و در هر سنی قابل انجام می باشد. 2) درمانهایی که با هدف تغییر موقعیت استخوانها در طول رشد انجام می شود . این درمانها معروف به درمانهای فانکشنال یا ارتوپدیک می باشند که با اعمال نیرو به استخوانها انجام میشود . بدیهی است این نوع درمان فقط تاهنگام رشد فعال استخوانها (پایان بلوغ) قابل انجام می باشد.
3) درمانهایی که برای آماده سازی وضعیت دندانها برای درمانهای جراحی فک و صورت در افراد بزرگسالی که مشکل استخوانی دارند و رشد استخوانی در آنها وجود ندارد ، رفع کامل مشکل اسکلتی ، معمولا مستلزم درمان ارتودنسی همراه با جراحی می باشد. در این درمانها ابتدا موقعیت دندانها بر روی هر یک از فکین اصلاح شده و با هماهنگی ایجاد شده بین فک بالا و فک پایین ، با تشخیص ارتودنتیست ، بیمار برای
جراحی فک ارجاع می گردد. پس از جراحی فک درمان نهایی ارتودنسی انجام می شود.