درمان ارتودنسی درمانی طولانی مدت است. از این رو در دوره دندانپزشکی عمومی امکان آموزش بسیاری از درمان‌های ارتودنسی به دانشجویان دندانپزشکی ممکن نیست . بنابراین نیاز به رشته تخصصی ارتودنسی و تربیت متخصص ضروری است.

درمان ارتودنسی درمانی طولانی مدت است. از این رو در دوره دندانپزشکی عمومی امکان آموزش بسیاری از درمان‌های ارتودنسی به دانشجویان دندانپزشکی ممکن نیست . بنابراین نیاز به رشته تخصصی ارتودنسی و تربیت متخصص ضروری است.

برای اخذ تخصص و مدارج بالاتر در این رشته مراحل زیر باید طی گردد:

1- 6 سال آموزش دانشگاهی جهت اخذ مدرک دکترای حرفه‌ای در رشته دندانپزشکی

2- پذیرش در امتحان دستیاری تخصصی ارتودنسی که به صورت سراسری و مشابه کنکور برگزار می‌گردد. (از میان دندانپزشکان عمومی که عمدتاً با عنوان جراح دندانپزشک شناخته می‌شوند)

3-طی دوره 3 یا 4 ساله در دانشگاه و اخذ درجه دکترای تخصصی

dr Zarnegar1